چرا خرس قطبی پنگوئن نمیخورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۸ ۱۵:۲۳:۶

آیا خرس قطبی پنگوئن می خورد؟

هیچ خرس قطبی ای پنگوئن نمی خورد زیرا خرس های قطبی در منطقه ی قطب شمال زندگی می کنند
در حالی که پنگوئن ها در جنوبگان و نیمکره ی جنوبی زندگی می کنند.
اگر خرس های قطبی و پنگوئن ها در یک محل زندگی می کردند قطعا پنگوئن ها را شکار می کردند.
این یکی دلایل اصلی ای است که چرا خرس های قطبی پنگوئن نمی خورند!

خرس های قطبی و پنگوئن آیا خرس قطبی پنگوئن میخورد