خرس های قطبی چه میخورند ؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳:۳۴:۵

خوراک خرس های قطبی چیست؟

غذای خرس قطبی چیست خرس قطبی چه میخورد

خرس های قطبی معمولا از فک های ریش دار و فک های حلقه دار تغذیه می کنند.
اما بسته به محل زندگی آن ها، ممکن است از فک های چنگی ، فک سرپوش‌ دار ، فک نواری نیز تغذیه کنند..
یک فک 55 کیلویی می تواند انرژی ۸ روز خرس قطبی را تامین کند اما خرس باید غذای بیشتری برای ذخیره ی چربی بخورد.

کلیپ غذا خوردن خرس قطبی