ویژگی های خرس قطبی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳:۲۵:۶

ویژگی های خرس قطبی خرس قطبی بامزه شیر خرس قطبی

خرس قطبی یکی از جالب ترین موجودات کره زمین است ، این جانور سنگین ترین جانور گوشت خوار دنیاست.
وزن آن تا 450 کیلو و قد آن تا دو متر و شصت سانت می رسد.
خرس قطبی می تواند بوی خون را از 30 کیلومتری احساس کند.
خرس قطبی قادر است با سرعت زیادی شنا کند و سرعت آن تا 10 کیلومتر در ساعت هم می رسد.
خرس های قطبی فقط در قطب شمال زندگی می کنند و از گراز دریایی دلفین ها و خوک آبی تغذیه میکنند.
مو های بدن خرس قطبی از نوع میان تهی است و همین ویژگی باعث می شود که بتواند سرمای شدید قطب را تحمل کند.
شیر خرس قطبی بسیار چرب است و همین باعث رشد سریع توله ی آن از نیم کیلو تا 13 کیلو می شود.
این جانور شگفت انگیز در خطر انقراض قرار دارد ، گرم شدن کره ی زمین و شکار بومیان قطب شمال ، دلیل انقراض این خرس است.