چرا خرس قطبی در زمستان می خوابد؟

۱۳۹۹/۵/۱۸ ۱۸:۱۵:۱۲

آیا خرس قطبی خواب زمستانی دارد؟

برخلاف تصور ما ،‌خرس های قطبی به خواب زمستانی فرو نمی روند بلکه فقط خرس های قطبی باردار به لانه یا جایی که برای پنهان شدن مناسب باشد می روند.
بر خلاف خواب زمستانی ،‌ ضربان قلب و دمای بدن خرس قطبی ، کاهش نمی یابد ،‌این امر باعث می شود که توله ها گرم بمانند.
خرس قطبی پنهان شده غذا نمی خورد اما برای حفظ خود و توله هایش از ذخایر چربی خود استفاده می کند.(شبیه خواب زمستانی)
فقط خرس های قطبی ماده، به خصوص خرس قطبی باردار ، وارد این دوره می شوند و مدتی غذا نمی خورند.
خرس های قطبی این کار را حدودا از مهر یا آبان تا اسفند یا فروردین انجام می دهند.

خرس قطبی در خواب آیا خرس قطبی می خوابد؟ خواب زمستانی خرس قطبی خرس های قطبی